Polityka Prywatności – zasady zbierania, przechowywania i przetwarzania danych osobowych.

Rozporządzenie RODO


I. NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE W SKRÓCIE:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Speedway’a z siedzibą w Poznaniu (adres: ul. Półwiejska 25/3, 61-886 Poznań), wpisana do Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS: 0000703140, posiadająca REGON: 368716495 i NIP: 7831767268.

2. Przetwarzamy Twoje dane osobowe jeżeli:

     a) dobrowolnie je nam przekazujesz,

   b) kontaktujesz się z nami za pośrednictwem wszelkich możliwych środków komunikacji, w tym również za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego w zakładce „Kontakt”,

     c) dokonujesz darowizn na naszą rzecz bezpośrednio na nasz rachunek bankowy, bądź za pośrednictwem,

     d) dokonujesz darowizn na naszą rzecz przy wykorzystaniu formularza udostępnionego na naszej stronie w zakładce „Wspomóż nas”, które to transakcje realizowane są przez naszego partnera PayPro S.A. obsługującego płatności online w polskich bankach oraz za pośrednictwem kart płatniczych,

     e) bierzesz udział w organizowanych przez nas konkursach, licytacjach lub zbiórkach, w tym również organizowanych na serwisach internetowych do organizacji zbiórek (np. zrzutka.pl) lub organizacji licytacji (np. charytatywni.allegro.pl),

     f) zapisujesz się do naszego „Newslettera”,

     g) pozyskaliśmy Twoje dane z mediów lub wszelkich innych źródeł, w tym również z internetu.

3. Nie musisz się martwić, dane te pozostają bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej wyraźniej zgody. Przetwarzanie Twoich danych osobowych powierzamy tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.

4. Wykorzystujemy narzędzie analityczne Google Analytics, które zbierają informacje na temat odwiedzin naszej strony, w szczególności wyświetlone podstrony, czas spędzony na stronie oraz przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie z Google Analytics.

5. Wykorzystujemy narzędzia marketingowe, takie jak Facebook Pixel, aby kierować reklamy w serwisie Facebook oraz Instagram reklamy do konkretnych grup odbiorców. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie z Pixela Facebooka.

6. Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych, między innymi takich jak Facebook, Instagram, czy YouTube.

7. Umieszczamy na naszej stronie wideo z serwisu YouTube, które wykorzystują pliki cookies przy odtwarzaniu wideo.

8. Wykorzystujemy własne pliki cookies w celu prawidłowego działania strony.

II. WPROWADZENIE:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest - Fundacja Speedway’a z siedzibą w Poznaniu (adres: ul. Półwiejska 25/3, 61-886 Poznań), wpisana do Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS: 0000703140, posiadająca REGON: 368716495 i NIP: 7831767268.

2. Dane osobowe - to wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji oraz identyfikator internetowy.

3. Polityka Prywatności - to niniejsza polityka prywatności.

4. RODO - to nazwa skrócona Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

5. Strona - to nasza strona internetowa prowadzona pod adresem: www.fundacjaspeedwaya.pl,

6. Profile na portalach społecznościowych - to nasze profile prowadzone na portalach społecznościowych (Facebook, Instagram)

7. Profile na serwisach internetowych – to nasze profile prowadzone na serwisach internetowych do organizacji zbiórek (np. zrzutka.pl) lub organizacji licytacji (np. charytatywni.allegro.pl).

 III. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

A. Korzystanie ze Strony oraz Profili na portalach i serwisach:

1. Nie przetwarzamy danych osobowych jeżeli nie korzystasz ze Strony lub Profili na portalach społecznościowych i Profili na serwisach internetowych w sposób odmienny od opisanego w niniejszej Polityce Prywatności.

B. Formularz kontaktowy:

1. Zapewniamy możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu formularza kontaktowego udostępnionego na naszej Stronie internetowej (www.fundacjaspeedwaya.pl) w zakładce „Kontakt”.

2. Skorzystanie z formularza kontaktowego wymaga dobrowolnego podania danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu e-mail, a także przepisania kodu z obrazka. Niepodanie powyższych danych skutkuje niemożliwością wysłania do nas zapytania. W formularzu kontaktowym można umieścić również inne dane w celu ułatwienia kontaktu.

3. W zakresie obsługi formularza kontaktowego, dane osobowe są przetwarzane przez nas w celu:

    a) identyfikacji nadawcy zapytania oraz nawiązaniu z nim kontaktu - podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a więc zgoda wynikające z zainicjowania kontaktu,

    b) archiwizacji korespondencji po zakończeniu kontaktu na potrzeby powoływania się na nią w przyszłości - podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

    c) prowadzenia analizy i statystyki – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora, polegający na prowadzeniu statystyk zapytań przesyłanych za pośrednictwem Strony w celu poprawy stosowanych funkcjonalności.

4. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji bez zakreślonego terminu jej usunięcia. Przesyłająca do nas zapytanie masz prawo domagać się przedstawienia historii korespondencji prowadzonej z nami (po jej archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasz nadrzędny interes, jakim jest na przykład obrona naszych praw przed roszczeniami.

C.     Wsparcie:

1. Zapewniamy możliwość finansowego wsparcia naszej działalności poprzez:

    a) przekazywanie darowizny przelewem bezpośrednio na nasz rachunek bankowy,

    b) przekazywanie darowizn na naszą rzecz przy wykorzystaniu formularza udostępnionego na naszej Stronie internetowej (www.fundacjaspeedwaya.pl) w zakładce „Wspomóż nas”, które to transakcje realizowane są przez naszego partnera PayPro S.A. obsługującego płatności online w polskich bankach oraz za pośrednictwem kart płatniczych.

2. W przypadku darowizn przekazywanych przelewem bezpośrednio na nasz rachunek bankowy, przetwarzamy dane osobowe przekazane przez banki, a więc imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer rachunku oraz kwotę darowizny.

3. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do wykonania ciążących na nas obowiązków wynikających z przepisów prawa (wynikających przede wszystkim z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości). Dane umieszczone w tytule przelewu przetwarzamy na potrzeby naszego prawnie uzasadnionego interesu.

4. W przypadku darowizny przekazanych na naszą rzecz przy wykorzystaniu formularza udostępnionego na naszej stronie internetowej (www.fundacjaspeedwaya.pl) w zakładce „Wspomóż nas”, które to transakcje realizowane są przez naszego partnera PayPro S.A. obsługującego płatności online w polskich bankach oraz za pośrednictwem kart płatniczych, koniecznym do technicznej obsługi płatności przez naszego partnera jest podanie danych osobowych takich jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer rachunku, kwota darowizny oraz adres e-mail. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do wykonania ciążących na nas obowiązków wynikających z przepisów prawa (wynikających przede wszystkim z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości). Dane umieszczone w tytule przelewu, w tym także adres e-mail, przetwarzamy na potrzeby naszego prawnie uzasadnionego interesu, w tym również w celu wysłania podziękowania za udzielone finansowe wsparcie oraz wysyłania informacji podsumowujących naszą działalność w zakresie prowadzonej przez nas działalności statutowej lub gospodarczej.

D.     Newsletter:

1. Zapewniamy możliwość dobrowolnego zapisania się do naszego newslettera za pośrednictwem formularza udostępnionego na naszej Stronie internetowej (www.fundacjaspeedwaya.pl) poprzez podanie danych osobowych w postaci adresu e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera.

2. Przekazane dane podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu:

    a) przesyłania wiadomości zawierających treść dotyczącą naszej działalności, w tym również zachęcających do wzięcia udziału w organizowanych przez nas wydarzeniach,

    b) kierowaniu wiadomości e-mail o interesujących treściach, które mogą zawierać informacje handlowe,

   c) wysłaniu podziękowań za udzielone wsparcie (rzeczowe lub finansowe) oraz wysyłaniu informacji podsumowujących naszą działalność w zakresie prowadzonej przez nas działalności statutowej lub gospodarczej,

   d) prowadzeniu innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe i remarketing).

3. Podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda wyrażona na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO podczas zapisywania się do newslettera.

4. Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy. Rezygnacja z otrzymywania newslettera polega na przesłaniu na nasz adres e-mail (biuro@fundacjaspeedwaya.pl) lub przy wykorzystaniu formularza kontaktowego udostępnionego na naszej Stronie internetowej (www.fundacjaspeedwaya.pl) w zakładce „Kontakt”, wiadomości obejmującej wolę zaprzestania otrzymywania newslettera.

5. W każdej chwili możesz żądać sprostowania Twoich danych zapisanych w bazie newsletterowej, ich usunięcia (rezygnując z otrzymywania newslettera), jak również zażądać przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

E.     Portale społecznościowe:

1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe jeżeli wyrażasz aktywność na prowadzonych przez nas Profilach na portalach społecznościowych (Facebook/Instagram).

2. Wyrażenie aktywności może polegać między innymi na polubieniu naszego profilu, komentowaniu, kontaktowaniu się z sami lub dokonaniu innych czynności, w skutek których udostępnisz nam swoje dane osobowe.

3. Dane te są przetwarzane przez okres prowadzenia przez nas Profili na portalach społecznościowych, oraz wyłącznie w związku z prowadzeniem przez nas Profili na portalach społecznościowych, w tym w celu informowania Ciebie oraz innych osób o naszej aktywności oraz promowania różnego rodzaju wydarzeń i usług, a także w celu komunikacji z Tobą i innymi osobami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych portalach społecznościowych.

4. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych i innych osób w tym celu jest nasz uzasadniony interes polegający na promowaniu naszej działalności oraz utrzymaniu kontaktu z Tobą i innymi osobami odwiedzającymi nasze Profile na portalach społecznościowych.

F.      Serwisy internetowe:

1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe jeżeli wyrażasz aktywność na prowadzonych przez nas Profilach na serwisach internetowych do organizacji zbiórek (np. zrzutka.pl) lub organizacji licytacji (np. charytatywni.allegro.pl).

2. Wyrażenie aktywności może polegać między innymi na komentowaniu, kontaktowaniu się z sami, wsparciu naszej zbiórki, wzięciu udziału w licytacji lub dokonaniu innych czynności, w skutek których udostępnisz nam swoje dane osobowe.

3. Dane te są przetwarzane przez okres prowadzenia przez Profili na serwisach internetowych, oraz w związku z prowadzeniem przez nas Profili na serwisach internetowych, w tym w celu informowania Ciebie oraz innych osób o naszej aktywności oraz promowania różnego rodzaju wydarzeń i usług, a także w celu komunikacji z Tobą i innymi osobami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych na serwisach internetowych do organizacji zbiórek (np. zrzutka.pl) lub organizacji licytacji (np. charytatywni.allegro.pl).

4. W przypadku wsparcia naszej zbiórki lub wzięciu udziału w licytacji, przetwarzanie danych osobowych jest również niezbędne do wykonania ciążących na nas obowiązków wynikających z przepisów prawa (wynikających przede wszystkim z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości).

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie serwisów internetowych jest nasz uzasadniony interes polegający na konieczności wykonania ciążących na nas obowiązków wynikających z przepisów prawa, jak również promowaniu naszej działalności oraz utrzymaniu kontaktu z Tobą za pośrednictwem Profili na serwisach internetowych.

G.    Konkursy:

1. W przypadku, gdy zorganizujemy konkurs, każdorazowo w regulaminie konkursu będziemy wskazywać jakie dane osobowe będą wymagane do wzięcia udziału w konkursie. Najczęściej będziemy się ograniczać uzyskania adresu e-mail uczestników konkursu, imienia i nazwiska oraz adresu korespondencyjnego. Podanie tych danych będzie dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w konkursie.

2. Dane te przetwarzać będziemy w celu rozstrzygnięcia konkursu i wysłania nagród.

3. Po zakończeniu konkursu dane uczestników będziemy przetwarzać przez czas nieokreślony na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jakim jest utrzymywanie kontaktu z uczestnikami, jak również promowanie naszej działalności, chyba że zostanie złożony wniosek o zaprzestanie ich przetwarzania na przesłaniu na nasz adres e-mail (biuro@fundacjaspeedwaya.pl) lub przy wykorzystaniu formularza kontaktowego udostępnionego na naszej Stronie internetowej (www.fundacjaspeedwaya.pl) w zakładce „Kontakt”, wiadomości obejmującej wolę zaprzestania otrzymywania newslettera.

H. Przetwarzanie danych osobowych pozyskanych z innych źródeł:

1. Przetwarzamy również dane osobowe pozyskane z mediów, internetu, telefonicznie, za pośrednictwem poczty e-mail, telefonicznie, za pośrednictwem wiadomości SMS, jak również przy wykorzystaniu tradycyjnej korespondecji.

2. Dane te przetwarzamy na podstawie uzasadnionego interesu, w celu obsługi korespondencji, w celach wynikających z treści komunikacji lub w celu nawiązania kontaktu w przyszłości, jak również w celu promowania naszej działalności.

3. Dane te mogą obejmować imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu oraz ewentualne inne informacje ułatwiające kontakt. Podanie tych danych jest dobrowolne lub dane te zostały dobrowolnie upublicznione w mediach lub internecie. Dane pozyskane w ten sposób przetwarzamy w celu nawiązywania kontaktu, promowania naszej działalności, archiwizacji (bez zakreślonego terminu), wysłania zapytań i podziękowań za udzielone finansowe wsparcie oraz wysyłania informacji podsumowujących naszą działalność w zakresie prowadzonej przez nas działalności statutowej lub gospodarczej, z wyjątkiem danych wrażliwych, które usuwamy lub anonimizujemy niezwłocznie po zamknięciu danej sprawy.

4. Zastrzegamy sobie możliwość upublicznienia (np. poprzez umieszczenie na stronie internetowej i naszych Profilach na portalach społecznościowych oraz serwisach interntowych przesłanych nam informacji związanych z działalnością naszej Fundacji, lecz bez ujawniania danych osobowych, chyba, ze wyrazisz na to zgodę.

I.       Google Analytics i Facebook Pixel:

1. Korzystamy z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji mojej strony internetowej. Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z mojej strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwerów w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

2. Korzystamy również z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu Facebook i zapewnianych przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA. W ramach tych narzędzi kierujemy do Ciebie reklamy w serwisie Facebook. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie w postaci marketingu własnych działań lub usług.

3. Z uwagi na to, że Google LLC i Facebook Inc. posiadają siedzibą w USA i wykorzystują infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpiły do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską został stwierdzony odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

4. W ramach ustawień swojej przeglądarki możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie z Pixela Facebooka, czy nie.

J.Pliki cookie i logi serwera:

1. Nasz Strona internetowa wykorzystuje pliki tekstowe określane potocznie jako cookies (pol. ciasteczka) niezbędne do technicznej obsługo stron i korzystania z oferowanych funkcjonalności. Wykorzystujemy ciasteczka tylko w celu tworzenia anonimowych statystyk odwiedzin naszej. Możesz zarządzać ciasteczkami poprzez ustawienia swojej przeglądarki.

2. Korzystanie z naszej Strony internetowej wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym jest przechowywana. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu Twojej identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 IV. TWOJE PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH:

1.      W zakresie danych osobowych przysługują Tobie następujące prawa:

    1) prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie przekazujemy Tobie informację o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;

      2) prawo do uzyskania kopii danych – na tej podstawie przekazujemy Tobie kopię przetwarzanych danych, które dotyczą Twojej osoby;

      3) prawo do sprostowania danych – na tej podstawie usuwamy ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych Twoich danych osobowych, oraz uzupełniamy je lub aktualizujemy, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;

       4) prawo do usunięcia danych – na tej podstawie możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z naszych celów, dla których zostały zebrane;

      5) prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie zaprzestaniemy dokonywania operacji na Twoich danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziłeś zgodę oraz zaprzestaniemy ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji (tj. czasu przechowywania danych), lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);

     6) prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, wydamy Twoje dane w formacie pozwalającym na ich odczyt na komputerze. Możesz również żądać przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po naszej stronie jak i po stronie innego podmiotu;

    7) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – na tej podstawie możesz w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych w celach marketingowych, nie musisz przy tym uzasadniać swojego sprzeciwu;

     8) prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – na tej podstawie możesz w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych na podstawie naszego uzasadnionego interesu (np. dla celów analitycznych lub statystycznych). W tym zakresie Twój sprzeciw powinien zawierać uzasadnienie i podlega on naszej ocenie.

      9) prawo wycofania zgody – jeżeli Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie Twojej zgody, masz prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa przetwarzanie Twoich danych osobowych przed dniem wycofania zgody;

     10) prawo do skargi – jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

2. Jeżeli chciałbyś skorzystać z któregokolwiek z wyżej wymienionych prawa, złóż wniosek:

     1) w formie pisemnej i wyślij go na adres: Fundacja Speedway’a, adres: ul. Półwiejska 25/3, 61-886 Poznań,

     2) za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biuro@fundacjaspeedwaya.pl.

3. Twój wniosek powinien określać, w szczególności:

     1) z jakiego prawa (opisanego w pkt. 1) chcesz skorzystać,

     2) z jakiego rodzaju przetwarzania danych dotyczy Twoje żądanie (np. rezygnacja z newslettera),

     3) do jakich celów przetwarzania zgłaszasz zastrzeżenia (np. przesyłanie informacji o działalności naszej Fundacji).

4. Odpowiemy na Twój wniosek w tej samej formie w jaki został złożony, w termie miesiąca od dnia jego otrzymania, to jest odpowiednio w terminie miesiąca od dnia odbioru wiadomości listowej, bądź w terminie miesiąca od dnia otrzymania wiadomości e-mail. Jeżeli Twój wniosek nie będzie kompletny (np. z uwagi na niemożność odczytania Twojego żądania), skontaktujemy się z Tobą w celu zasięgnięcia dodatkowych informacji.

 V. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

1. Przetwarzamy dane osobowe w zależności od celu ich przetwarzania, bądź rodzaju świadczonej przez nas usługi.

2. Co do zasady przetwarzamy dane osobowe do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych, w przypadku, gdy podstawą ich przetwarzania jest nasz uzasadniony interes. W pozostałych przypadkach przetwarzamy przez okres co najmniej 5 (pięciu) lat licząc od końca roku, w którym dane zostały pozyskane.

3. Wycofanie zgody lub złożenie skutecznego sprzeciwu nie wpływa na przetwarzanie przez nas danych przed dniem wycofania zgody lub złożenia skutecznego sprzeciwu.

4. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

5. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

 VI. UJAWNIANIE DANYCH OSOBOWYCH – ODBIORCY DANYCH:

1. W celu realizacji naszej działalności (statutowej lub gospodarczej), korzystany z usług podmiotów zewnętrznych, którym ujawniamy dane osobowe. Są to podmioty świadczące usługi IT, usługi księgowe, usługi mailingowe oraz usługi związane z obsługą płatności online. Warunki świadczenia usług przez te podmioty zapewniają bezpieczeństwo, integralność i poufność danych osobowych.

2. Do najważniejszych podmiotów, z których usług korzystamy należą:

    1) PayPro S.A. (Przelewy24.pl) - obsługującego płatności online w polskich bankach oraz za pośrednictwem kart płatniczych;

    2) Facebook – w celu promowania naszej działalności, informowania użytkowników o planowanych przez nas działaniach w zakresie naszej działalności statutowej;

    3) Google Analytics – w celu analizowania danych o użytkownikach strony internetowej Zrzutki.

3. Jeżeli wyrazisz na to zgodę, Twoje dane mogą być udostępnione również innym podmiotom

4. Możemy również udostępnić Twoje dane osobowej, jeżeli wymagają tego obecnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności możemy je udostępnić organom państwowym w wykonaniu wyroku sądowego lub wezwania podmiotu realizowane w ramach sprawowania władzy publicznej i jedynie jeżeli to wezwanie będzie oparte na właściwej podstawie prawnej.

5. Nie sprzedajemy ani nie transferujemy danych osobowych do podmiotów trzecich.

 VII. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG (EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY):

Jeżeli jest to konieczne, przekazujemy również dane osobowe poza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy), zachowując przy tym odpowiedni stopień ochrony, poprzez:

    1) współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,

    2) stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską,

    3) stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy,

    4) w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.

 VIII. BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH:

1. Na bieżąco prowadzimy analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez nas w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane zadania.

2. Zapewniamy poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych, jak również podejmujemy wszelkie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przepisami prawa.

 IX. ZMIANY I UAKTUALNIENIA NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI:

1. Zachowujemy sobie prawo do aktualizowania niniejszej Polityki Prywatności według naszego uznania.

2. W przypadku zaistnienia znaczących zmian dotyczących Twoich danych osobowych zostaniesz o tym poinformowany.


Data wejścia w życie: 24 maja 2018 roku.