Sylwetek zawodników z pewnością nie trzeba kibicom żużla specjalnie przedstawiać. Tym milej jest ogłosić, że w sezonie 2019 Emil Sajfutdinow oraz Szymon Woźniak, podobnie jak przed rokiem, zdecydowali się pełnić role Ambasadorów Fundacji.

Nadrzędnym celem Fundacji pozostaje pomoc kontuzjowanym zawodnikom oraz wsparcie młodych adeptów sportu żużlowego. Sezon 2019 będzie drugim rokiem działalności Fundacji Speedway'a. Działania, wspólnie ze wspomnianymi Ambasadorami, skierowane są przede wszystkim na promocję działań Fundacji oraz dotarcie do jak najszerszego grona odbiorców. Niewykluczone jednak, że w porównaniu do poprzedniego sezonu, w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy rola Ambasadorów zostanie zwiększona.